ANALIZA STOPNIA SPRZĘŻEŃ

W procesie inwestycyjnym istnieje cały system sprzężeń zwrotnych. Dla przykładu można wymienić sprzężenia zwrotne pomiędzy: potrzebami a możliwościami w zakresie inwestycji,inwestycjami centralnymi i regionalnymi, inwestycjami produkcyjnymi a nieprodukcyjnymi,  rozwojem budownictwa powszechnego a organizacją projektowania, organi­zacją nadzoru inwestycyjnego, organizacją wykonawstwa, organizacją produkcji podstawowych materiałów i elementów oraz modelem postępu technicznego i organiza­cyjnego, uzależnionego od struktury badań naukowych przygotowujących odpowiedni poziom techniczny i organizacyjny,  wielkością zadań a mocą przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego, mocą zakładów produkcji określoną strukturą zadań, rozdziału zadań w czasie i prze­strzeni oraz stopniem ich koncentracji,  nakładami na moc przedsiębiorstwa wykonawczego a nakładami na czynniki i elementy ją warunkujące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *