Category Archives: Życie w mieście

OSIEDLOWA SFERA

W ośrodkach mniejszych cechy współczesnej cywilizacji, które w nowy sposób kształtują rodzinę, co wyraża się swoiście na gruncie domowym. Stwierdzenie, że rodzina miejska potrzebuje privacy, nie wyjaśnia jeszcze, jak mają wyglądać ramy owej prywatności.Rozważania moje uwzględniają tylko wąski wy­cinek spraw związanych

ATRAKCYJNE CENTRUM

Wydaje się, że jak dotąd, poza co najwyżej wyeliminowaniem z typowo handlowych ulic ruchu samochodowego, nie wymyślono pod tym względem nic nowego na całym świecie. Atrakcyjne centrum powinno otaczać w krąg swymi lokalami, swymi witrynami, swoją symboliką wizualną. Jego usługi

MIASTO JAKO FUNDAMENT SOCJALIZACJI

Można jednak temu zapobiegać w rozmaity sposób, chociażby przez niedopuszczenie do wy­stępowania skrajności w tym, co centrum ofiaro­wuje. Natomiast rola edukacyjna centrum polega na tym, że wdraża ono silniej w to, co znamio­nuje miasto duże i średnie w przeciwstawieniu do

MECHANIZM DZIAŁANIA

Me­chanizm tego sukcesu jest dość prosty. Z jednej strony dzielnica po przebudowie proponuje więcej swoim mieszkańcom, obiecuje spełnienie godzi­wych, a dawniej nie zaspokojonych potrzeb i z tych to obietnic czyni główny akcent życia ulicy. Z drugiej strony dzielnica stworzyła nowe

MECHANIZM DZIAŁANIA

Me­chanizm tego sukcesu jest dość prosty. Z jednej strony dzielnica po przebudowie proponuje więcej swoim mieszkańcom, obiecuje spełnienie godzi­wych, a dawniej nie zaspokojonych potrzeb i z tych to obietnic czyni główny akcent życia ulicy. Z drugiej strony dzielnica stworzyła nowe

W PRZEWODNIKU

W przewodniku po Wrocławiu Tadeusz Ró­żewicz wymieniony jest wśród chlubnych osobli­wości miasta, między Ostrowiem Tumskim a Pa- Fa-Wagiem. Jest to miłe i wzruszające świadectwo dobrych nastrojów wrocławian, jednak nie oddaje ono ściśle rzeczywistości. Różewicz należy do ogól­nopolskiej formacji artystów, osiadł we

PRZYJAZD DO WARSZAWY

Jednakże przyjazd do Warszawy, a na­stępnie życie^ w tym mieście, nie czynią z tych ludzi „twórców warszawskich”. Pewne cechy ich twórczości znajdują wyjaśnienie w kontaktach politycznych, które umożliwia stolica, w wielko­miejskim typie życia etc. Warszawa pozostaje je­dnak w ich życiu