KOLORAMI LUB KRESKAMI

Kolorami lub kres­kami wyróżniamy poszczególne części składowe badanej zbiorowości statystycznej, jak również różne cechy zmienne, jakościowe, a zwłaszcza ilościowe. Zabarwienie lub zakreskowanie powierzchni sąsiadujących ze sobą stopniuje się.od bardzo in­tensywnych, na dole wykresu do coraz Jaśniejszych ku górze w wykresach pionowych i wykresach warstwowych albo też od strony lewej ku prawej w wykresach pozio­mych. Przy krzywych natomiast różnicujemy tym bardziej ich rysunek, im bliżej siebie leżą na wykresie, np. często przecinają się lub gdy schodzą się w Jednym punkcie. Estetyczny wygląd wykresu zależy w dużej mierze od właściwego doboru wymia­rów całego wykresu, samego obrazu graficznego oraz poszczególnych elementów na wykresie. Powinna być dobrana odpowiednia szerokość i wysokość poszczególnych figur płaskich, odstępów między nimi, marginesów itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *