NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE

Wykresy krzywych w układzie współrzędnych prostokątnych mogą mieć postać krzywych łamanych lub krzywych ciągłych. Krzywa łamana bywa nazywana diagramem, wielobokiem liczebności, linią liczebności rozdziału bądź liczebności częstotli­wości w przypadku, gdy służy do prezentowania szeregu rozdzielczego. Krzywa schodkowa jest szczególnym rodzajem krzywej łamanej. Taki rodzaj krzywej służy między innymi do porównań czasów trwania badanego zjawiska przebiegającego w tych samych miesiącach, lecz w różnych latach. Najczęściej spotykanym wykresem w układzie biegunowym Jest radiogram, zwa­ny też wykresem biegunowym. Radiogram stosujemy głównie wówczas, gdy z istoty badanego zjawiska wynika zasadnicze podobieństwo kształtowania się tego zjawis­ka w określonych okresach (np, zatrudnienie w okresie roku).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *