PODANA MOŻLIWOŚĆ

Podana w postaci ogólnej możliwość określenia stopnia sprzężenia zwrotnego nie wyczerpuje możliwości stosowania teorii regulacji do procesu inwestycyjnego. Poza tym przy wykonaniu zadań inwestycyjnych, związanych z zaspokojeniem okreś­lonych potrzeb, zaangażowanych jest kilka lub kilkanaście przedsiębiorstw. Stąd też będziemy mieli układ równolegle sprzężony .Każdy wykres .składa się z części graficznej i tekstowej. Części te powinny być zbudowane według zasad obowiązujących w statystyce. Najistotniejszą częścią składową każdego wykresu jest obraz graficzny prezentowanego zjawiska. Musi on przedstawiać plastycznie i w sposób jak najbardziej zrozumiały treść wykresu. Wszelkie inne części składowe wykresu mają charakter pomocniczy i nigdy nie po­winny przesłaniać obrazu graficznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *