RÓŻNICE TWÓRCZOŚCI

Jednakże różnice między twórczością powstającą w Warszawie a tą, jaką nas obdarzają mieszkańcy Krakowa, W stosunko­wo małej mierze dałyby się chyba dzisiaj inter­pretować odmiennością tak rozumianej aury tych miast.Istnienie owych różnic przypisać można nato­miast okoliczności, że Warszawa jest miejscem po­dejmowania decyzji centralnych, i własnym ce­chom grup twórczych w obu miastach ich li­czebności, sposobowi rekrutacji, wewnętrznym tradycjom mikrośrocjowiska. Rozbicie głębszego ekologicznego związku treś­ciowego między twórcami a odbiorcami ma swoje skutki negatywne. Sprawy te referowałem obszer­niej w innej książce, dając wówczas wyraz dość powszechnym niepokojom, jakie się z nimi wią­żą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *