SYSTEM KONTROLI

System kontroli polega na opracowaniu takiej organizacji, która zapewniałaby szybką informację o zmia­nie warunków. Nadto system kontroli polega na przewidzeniu, Jak należy zmienić poprzednie rozwiązanie, by uzyskać rozwiązanie optymalne w nowych zmienionych warunkach, bez potrzeby rozwiązywania całego zagadnienia od początku. Matematyczne metody optymalizacji można stosować we wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego .W całym cyklu inwestycyjnym za pomocą-matematycznych metod optymalizacji i elektronicznej techniki obliczeniowej można optymalizować zużycie środków i okresy wykonania zadań, zarówno w skali mikro-, Jak też makroekonomicznej. Sto­sowanie metod matematycznych do optymalizacji procesu inwestycyjnego musi prze­biegać w pewnych etapach .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *