W PRZEWODNIKU

W przewodniku po Wrocławiu Tadeusz Ró­żewicz wymieniony jest wśród chlubnych osobli­wości miasta, między Ostrowiem Tumskim a Pa- Fa-Wagiem. Jest to miłe i wzruszające świadectwo dobrych nastrojów wrocławian, jednak nie oddaje ono ściśle rzeczywistości. Różewicz należy do ogól­nopolskiej formacji artystów, osiadł we Wrocła­wiu z powodów, które są jego sprawą; była wśród nich na pewno sympatia dla tego pięknego miasta i dla budzących podziw jego dziejów najnowszych. Jednak podstaw, aby uważać go za pisa­rza wrocławskiego, podobnie jak nie nazwiemy Jerzego Broszkiewicza pisarzem krakowskim, a Ja­rosława Iwaszkiewicza — warszawskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *