WSKAZANA ZASADA

Wskazana zasada obowiązuje przy wszystkich realizacjach polegających na montażu, jednak metoda taś- mowo-rytmiczna wymaga ponadto podporządkowania rozwiązań regułom organizacji taśmowej.Rytm produkcji taśmy wynika z cyklu montażu pojedynczego zintegrowanego segmentu przekrycia. Wartość ta decyduje o liczbie stanowisk taśmy i rozdziale zadań na poszczególne stanowiska, ponadto obowiązuje synchronizacja analo­gicznie przeprowadzana, jak przy organizacji złożonych procesów przemysłowych.Procesy montażowe na stanowiskach taśmy uzupełnia się*   montażem elementów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, elektrycz­nych, przeciwpożarowych,   pokryciem materiałów korodujących odpowiednimi powłokami zabezpieczają­cymi,  obróbkami blacharskimi i pokryciem,  szkleniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *