WYKRESY PISANE

Niekiedy stosuje się wykresy ruchome, np, wsuwane słupki w formie listewek albo krzywe w formie sznurków napiętych na ruchomych kółkach.Wykresy pisane na maszynie są to ’-rykresy ogólnie orientujące, nieprecyzyj­ne, gdyż mogą mieć dokładność odpowiadającą czcionce (kreślenie słupków jako wykresów powierzchniowych, harmonogramów, wykresów odcinkowych). Bardzo ważnym elementem wykresu są barwy. Wykres powinien być atrakcyjny, przejrzysty i zrozumiały. Dlatego w wielu rodzajach wykresów wskazane jest uwy­puklenie za pomocą różnych kolorów różnic, szczególnie zaś kontrastów, które wy­stępują w prezentowanych zjawiskach. Ponieważ sporządzanie wielobarwnych wykre­sów jest kosztowne, zastępujemy je w technice czarno-białej odmianie zakreskowa- niami powierzchni lub różnorodnymi typami odcinków i krzywych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *